Meiden leren koken
Meiden leren koken (Foto: Jacqueline Vink)

Coronavirus treft ook school in Senegal

‘Het coronavirus komt hard aan in Senegal. Alle scholen zijn er, evenals in Nederland, gesloten in opdracht van de regering. In dit arme West-Afrikaanse land heeft dit een nog grotere impact dan bij ons. Je hebt er namelijk geen digitaal onderwijs of andere mogelijkheden om thuis onderwijs te geven. Gelukkig zijn er nog weinig besmettingen want de gezondheidszorg kan een epidemie daar niet aan. IC’s zoals hier zijn er niet.’ De Delftse Jacqueline Vink van Stichting Kafountine is duidelijk: ‘het vraagt een enorme veerkracht van zowel de leraren als leerlingen.’

‘Begin dit jaar toen we er op bezoek waren, was er nog niets aan de hand. We gaan als bestuur eenmaal per jaar, uiteraard op eigen kosten, om met eigen ogen te kijken hoe het gaat. We steunen de school al ruim 20 jaar. Jaarlijks volgen honderd vrouwen praktische vakopleidingen, mode of voedselbereiding. Zij krijgen zo de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen in Kafountine, een levendig Afrikaans vissersdorp.
Het onderwijs in Senegal staat nog in de kinderschoenen. Ongeveer 60% van de kinderen volgt alleen enkele jaren lager onderwijs. Door een gebrek aan geld zijn er te weinig onderwijzers, te weinig scholen en te weinig leermiddelen. Klassen van 60 tot 90 leerlingen zijn gewoon en vol is vol. Meisjes kunnen vaak niet naar de basisschool.

Moeders van Kafountine

In 1996 is de Satang Jabang school opgericht op initiatief van de moeders van Kafountine. Om hun dochters, nichtjes en toekomstige kleindochters ook een kans te geven op onderwijs. Het merendeel is nooit naar school geweest. Sommigen komen voor het eerst binnen als ze 18 zijn. Een flink deel vindt na hun opleiding werk in ateliers of in de keukens van restaurantjes. Enkelen vinden hun weg door het starten van een eigen bedrijfje, een eigen tuin of door de verkoop van hun producten op de markt. Het diploma van deze school is de enige kans voor de jonge vrouwen uit Kafountine en omgeving om hun eigen geld te verdienen.

Nieuwe klaslokalen

De nieuwe klaslokalen die vorig jaar zijn gebouwd met hulp van Nederlandse donateurs, heeft enorm bijgedragen aan het vertrouwen van iedereen. Trots op een school die al 23 jaar jonge vrouwen opleidt tot een vak waarin ze hun eigen inkomen kunnen verdienen en daardoor veel zelfstandiger in het leven kunnen staan. Sommige van de klaslokalen waren niet meer bestand tegen de tropische regenbuien die door de klimaatverandering steeds feller worden. De nieuwe lokalen zijn zo aantrekkelijk dat de leraren strijden om daar les te mogen geven. Jarenlang heeft de school te kampen gehad met een lekkend dak van het hoofdgebouw, waardoor veel waterschade optrad en het schoolbestuur gedurende de regentijd de hele schooladministratie in plastic moest verpakken om niet nat te worden. Dit dak wordt nu ook vernieuwd en steviger gemaakt, waardoor dit probleem hopelijk voor de komende tientallen jaren is verholpen.

Tweedekansonderwijs

De Satang Jabang school biedt tweedekansonderwijs door ook leerlingen zonder basisschooldiploma toe te laten. De vakschool komt daardoor niet in aanmerking voor overheidssubsidie en is dus afhankelijk van externe financiering. Stichting Kafountine is een belangrijke mede-financier van de school, door acties en de onmisbare hulp van donateurs. Medefinancier, omdat leraren en leerlingen via een beperkte leerlingenbijdrage, de verkoop van producten en het organiseren van buitenschoolse activiteiten zelf bijdragen aan het financieren van hun school. Stichting Kafountine biedt ook praktische hulp door kennisoverdracht op het terrein van onderwijskunde, management, ondernemerschap en ICT.

Corona

Nu corona ook Senegal in zijn greep houdt, wil stichting Kafountine wat extra’s doen om de school te ondersteunen. Iedereen moet zo veel mogelijk thuis blijven, net zoals in Nederland. Alleen het grote verschil is dat Senegal geen sociaal vangnet heeft en nauwelijks gezondheidszorg. Heel veel mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van los werk, waardoor ze het dorp in moeten om werk te vinden. Dus thuis blijven is geen optie. En anderhalve meter afstand houden, is een onbereikbare luxe als je met velen in een klein huisje woont. Ziekenhuizen en dokters zijn uitermate schaars, intensive care bedden zijn er in de wijde omgeving niet; beschermende middelen als mondkapjes evenmin. Zeep is een luxe. Dus mensen voelen zich heel kwetsbaar en zijn heel ongerust. De salarissen van de leraren worden in ieder geval doorbetaald. En we hopen dat de school weer snel van start kan gaan als de overheid daarvoor toestemming geeft. Stichting Kafountine is nu bezig om haar hulp in te zetten voor mensen in de nabijheid van de school die het heel hard nodig hebben.

Lokale betrokkenheid supermarkt

AH in Delft doet ook dit jaar weer mee om de school te steunen. “Onderwijs is voor ons heel belangrijk, de basis om een goed bestaan op te bouwen. Wij steunen lokale betrokkenheid. Een mooi middel om het verschil te maken”. De opbrengst van de door klanten in mei gedoneerde statiegeldbonnetjes, van alle AH-filialen in Delft komen ten goede aan de meiden van Kafountine. De Delftse AH-klanten helpen zo aan het zelfstandig opbouwen van een bestaan van de Senegalese leerlingen.

Meer weten of steunen? Zie www.stichtingkafountine. Alle opbrengsten komen ten goede aan de school. De bestuursleden maken alle onkosten voor eigen rekening. De stichting heeft een ANBI-status.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten