Woonmonitor geeft stand van zaken Delftse woningmarkt

Vandaag presenteerde het college van burgemeester en wethouders de Delftse Woonmonitor. Deze monitor geeft jaarlijks inzicht in de nieuwbouwplannen en de ontwikkelingen op de Delftse woningmarkt. 

 Tot 2040 is er ruimte voor het bouwen van ongeveer 15.000 woningen. Zoals afgesproken in de Woonagenda zet Delft in op de bouw van een mix van middeldure en dure koopwoningen én sociale en middeldure huurwoningen. Door renovatie werkt Delft aan het verduurzamen van bestaande woningen. Daar waar niet anders kan, is vernieuwing door sloop en het terugbouwen van woningen aan de orde.

 Bouw nieuwe woningen

De meeste nieuwe woningen worden de komende jaren gebouwd in de gebieden Nieuw Delft, Schieoevers en Reinier de Graaf/Junius. Het gaat vooral om appartementen. Ongeveer de helft van de nieuwe woningen valt in het duurdere segment. 

 Het aantal sociale huurwoningen neemt relatief af. Voor de sociale woningvoorraad is het de uitdaging om door vervanging te komen tot betere en duurzame woningen. 

 Woonambities Delft haalbaar
“Delft heeft een grote ambitie en staat voor veel opgaven op het gebied van wonen”, zegt Karin Schrederhof, wethouder voor onder meer Wonen. “Uit de monitor blijkt dat het realiseren van deze ambities haalbaar is, zonder dat het ten koste gaat van onze andere ambities. Zo blijven we bewust inzetten op gemengde ontwikkelingen om ook onze economische ambities om arbeidsplaatsen en maakindustrie toe te voegen te behalen.” 

 Over de Woonmonitor
In de Woonmonitor zet het college het wonen in een breder perspectief: wonen in balans met de gewenste economische ontwikkeling en het beslag op de ruimte. Nieuwbouwprojecten sluiten aan op de (sociale) opgaven in de bestaande woningvoorraad. Dit geeft beter inzicht in de kansen en wensen van de verschillende doelgroepen op de gespannen woningmarkt. Snelle oplossingen zijn er niet. Met de monitor kan de gemeente, samen met andere partijen, wel beter inspelen op eventuele tekorten aan woningen. 

 Invloed corona

De coronacrisis zal gevolgen hebben voor de woningmarkt, en dus ook voor de planningen in de monitor. De gemeente brengt die gevolgen in de komende periode in beeld.

Meer berichten