Foto: Remco Remeijer

Delft bundelt krachten in de sport

Afgelopen woensdag is het Delftse Sportakkoord ingediend. Het akkoord is samen met sportverenigingen, maatschappelijke partners, GGD Haaglanden, onderwijs en de gemeente Delft tot stand gekomen. Met als gezamenlijk doel de sport in Delft te versterken en de maatschappelijke kracht van sport te benutten. 

 Sport en bewegen voor iedereen
Sport draagt bij aan de gezondheid, om fit en vrolijk te blijven. Juist in deze tijd waarin het advies is om zo veel mogelijk thuis te blijven, is het daarom extra belangrijk om voldoende te bewegen. Delft heeft een goede basis voor een gezond en sportief leven, met veel sport- en beweegaanbieders en groene gebieden. Toch is meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Omdat het aanbod niet bekend is. Of omdat er drempels zijn die (nog) te hoog zijn om te nemen. Dat is jammer. Want sporten en bewegen is gezond en gezellig en daar moet iedereen van kunnen genieten. Ook senioren, kinderen, jongeren, mensen met een smalle beurs en mensen met een beperking. 

 Samen aan de slag

Karin Schrederhof, wethouder Sport, Wonen en Wmo: “Samen met Delftse (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben we gekeken naar hoe we sport, onderwijs, zorg en welzijn nog meer met elkaar kunnen verbinden. Nu gaan we samen aan de slag om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Delft met plezier kunnen sporten en bewegen.”

Meerdere werkgroepen gaan de komende periode aan de slag. Deze werkgroepen bestaan uit sport- en beweegaanbieders. Maar ook uit zorg- en welzijnspartners, onderwijs en de gemeente. 

 Sportstimulatie en -innovatie

Het Delftse Sportakkoord richt zich onder andere op het toegankelijk maken, stimuleren en optimaliseren van de beweegmogelijkheden voor Delftenaren. Hierbij is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en jeugd. Welke behoefte aan sport is er en sluit het aanbod hier voldoende bij aan? Een werkgroep brengt dit in kaart, zodat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Ook wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om onderwijs en sportverenigingen met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van sporttoernooien. 

 Verenigingsondersteuning

Het Delftse Sportakkoord heeft ook aandacht voor het laten groeien van de vitaliteit van sportverenigingen. Om in te kunnen blijven spelen op toekomstige ontwikkelingen hebben sportverenigingen namelijk een vitale, sterke en solide basis nodig. Vanuit een werkgroep wordt aan sportverenigingen ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies en het opzetten van sponsorwerving, het werven en behouden van vrijwilligers en het stimuleren van een positieve sportcultuur voor iedereen. 

 Sport en sociaal domein

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid. Het draagt ook bij aan het hebben van sociale contacten. Een werkgroep gaat aan de slag om maatschappelijke partners en sportverenigingen met elkaar te verbinden om maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Bijvoorbeeld door een beursvloer te organiseren die sportaanbieders en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact brengt. 

 Over het Sportakkoord

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De minister heeft vervolgens gemeenten opgeroepen een lokaal sportakkoord op te stellen, waarin de doelstelling vanuit het Nationale Sportakkoord zijn uitgewerkt naar de lokale situatie. Met het Delftse sportakkoord heeft Delft hieraan gehoor gegeven. Het Delftse Sportakkoord is ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Met het sportakkoord ontvangen de partijen van het sportakkoord gezamenlijk uitvoeringsbudget vanuit het Rijk om uitvoering te kunnen geven aan het sportakkoord.

 

Meer berichten