Ko Heijboer van AWP
Ko Heijboer van AWP (Foto: )

Algemene Waterschapspartij wil wisselgeld terug

Delfland had in 2019 een meevaller van maar liefst € 5,5 miljoen. Uit de jaarrekening blijkt dat deze meevaller afkomstig is van de inwoners. Ten eerste woonden er in 2019 méér huishoudens in de regio Delfland dan waar mee rekening was gehouden. En ten tweede was de opbrengst van de waterschapsbelasting op huizen ook hoger dan verwacht, door de sterke stijging van de WOZ.

Het is overigens niet voor het eerst dat Delfland méér waterschapsbelasting ophaalt bij de inwoners dan eerder was geraamd.

Schuldenberg

Delfland is het duurste waterschap van Nederland, en dat zal nog wel een aantal jaren zo blijven vanwege de grote schuldenberg uit het verleden. Delfland wil daarom de meevaller in de stroppenpot doen om de schuldenberg af te betalen, bovenop het bedrag van € 22,5 miljoen dat al wordt afgelost in 2019.

Daardoor hoeft Delfland in de toekomst iets minder rente te betalen, en ‘daar profiteert iedereen van’, is het argument van het College. Delfland moest in 2019 een bedrag van € 30 miljoen aan rente betalen. Maar aan de andere belastingbetalers, de bedrijven en de boeren, wordt niet gevraagd om extra geld in de stroppenpot te doen. Dat vindt de AWP niet eerlijk. 

Supermarkt

De AWP vindt het wel eerlijk om dit bedrag van € 5,5 miljoen euro terug te geven aan de inwoners, bijv. in een kleine tariefsverlaging voor het volgende jaar.

Want, als ik in de supermarkt mijn boodschappen op ouderwetse wijze contant afreken, verwacht ik toch dat ik – vanzelfsprekend! – mijn wisselgeld terug krijg? Ik zou toch raar opkijken als de kassière zei: ‘Meneer, ik houd uw wisselgeld in de kassa want daar worden alle boodschappen goedkoper van’.

De Algemene Waterschapspartij vindt de tarieven voor huishoudens veel te hoog. Daarom is het volgens hen extra wrang dat het wisselgeld van de inwoners niet wordt teruggegeven, bijvoorbeeld in lagere tarieven in de komende jaren.

Later dit jaar komt ook de nieuwe Kostentoedelingsverordening aan de orde.  Voor de Algemene Waterschapspartij is het duidelijk: de categorie Inwoners betaalt stelselmatig te veel waterschapsbelasting en dat moet echt anders.

Meer berichten