SVD, TU Delft en gemeente versterken vrijwilligerswerk door studenten

Stichting Studentenvrijwilligers Delft (SVD), TU Delft en de gemeente Delft hebben op 8 juli een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het doel is om vrijwilligerswerk door studenten in Delft nog meer te stimuleren en te faciliteren.

Actieve studentvrijwilligers
 In Delft is ongeveer één derde van de studenten actief in vrijwilligerswerk. Dit werd tijdens de coronacrisis extra zichtbaar. Om kwetsbare doelgroepen in Delft te hulp te schieten of te ondersteunen, ontstonden spontane acties zoals het doen van boodschappen en de organisatie van een brievenpostactie.

Nog beter afstemmen van vraag en aanbod
 Om de inzet van studentvrijwilligers in Delft verder uit te bereiden en te stimuleren, hebben de gemeente Delft en de TU Delft nu afspraken gemaakt met de SVD. De opdracht van de SVD is om het aanbod en de vraag naar studentenvrijwilligers nog beter op elkaar af te stemmen. Zo komt er een website die vraag en aanbod bij elkaar gaat brengen. Daarnaast zoekt de SVD de samenwerking op met maatschappelijke partners om aan hun vraag studentenvrijwilligers te kunnen verbinden.

“Studenten zijn de leiders van de toekomst. Zij moeten zich nu afvragen hoe zij maatschappelijk relevant kunnen zijn. Ik ben dan ook ontzettend trots op wat zij in de afgelopen periode hebben gedaan. Deze overeenkomst is een bekrachtiging van onze blijvend groeiende samenwerking met onze Delftse studenten”, aldus Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft. 

Vincent Hellebrekers, voorzitter Stichting Studentvrijwilligers Delft, vult aan: “De Delftse studentenwereld is heel hecht. Of het goed of slecht gaat, er staan altijd mensen voor je klaar. Dit maakt studeren in Delft speciaal en we willen dit ook zoveel mogelijk delen met Delft. Deze afspraken zijn een grote stap om dat meer te kunnen doen”.

Convenant TU Delft en gemeente Delft
De gemaakte afspraken zijn onderdeel van het ‘Convenant 2016-2026 TU Delft en gemeente Delft’ en het programma WIJStad. De TU Delft en de gemeente Delft werken samen aan een betere versie van de stad. Studenten doen vrijwilligerswerk en dragen op sociaal vlak hun steentje bij door zich in te zetten voor bewoners. Denkkracht van onderzoekers en studenten wordt gecombineerd met de kennis van bewoners en maatschappelijke instellingen. Zo werken we samen met de stad aan een betere versie van Delft.

Meer berichten