Raadslid Rick van den Brink (STIP) voor het energie neutrale huis Prêt-a-Loger op de Green Village in Delft.
Raadslid Rick van den Brink (STIP) voor het energie neutrale huis Prêt-a-Loger op de Green Village in Delft. (Foto: )

Delft gaat voor zonenergie

Maandagavond is de motie “Zonenergiestrategie Delft” met een meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Delft wil in 2050 100% energieneutraal zijn. De motie, op initiatief van STIP, vraagt om een aanpak waarin zowel wordt ingezet op het plaatsen van zonnepanelen op daken als op multifunctioneel ruimtegebruik. 

De gemeenteraad besprak de Regionale Energiestrategie, waarin onder andere de doelstelling is opgenomen om vóór 2030 40% van het beschikbare dakoppervlak te bedekken met zonnepanelen. Omdat een lokale aanpak voor het behalen van deze doelstelling noodzakelijk is diende STIP samen met VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie de motie “Zonenergiestrategie Delft” in. Deze motie draagt het college op om te inventariseren hoeveel dakoppervlak er beschikbaar is in Delft en waar we momenteel als gemeente staan. Raadslid Rick van den Brink (STIP): “Om als stad in 2050 energieneutraal te zijn is er meer nodig is dan alleen een aanpak voor de Delftse daken. Daarom wordt in de motie ook ingezet op multifunctioneel ruimtegebruik. Zo kunnen bijvoorbeeld overdekkingen met zonnepanelen op parkeerplaatsen worden gerealiseerd.” 

 De motie vraagt het college om bewoners, ondernemers, energiecorporaties en andere partijen in de stad te betrekken bij het opstellen van een sectorgerichte aanpak. Raadslid Van den Brink: “Sectorgericht, omdat bijvoorbeeld voor scholen een andere aanpak nodig zal zijn dan voor woningen. Verder vraagt onze motie om lokaal eigenaarschap in de aanpak te waarborgen. Op die manier kunnen inwoners ook wanneer hun eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen mee investeren en kan kapitaal voor projecten worden geworven. Zo kan iedereen de vruchten plukken van deze transitie.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden