De Delftse Schie als zonnecollector?


De Delftse Schie (foto: Justyna van Grootveld).
De Delftse Schie (foto: Justyna van Grootveld). (Foto: Justyna van Grootveld)

De Delftse Schie als zonnecollector?

Duurzaam Delft

Door: Geert van Grootveld

Één van de mogelijkheden om flink wat aardgas te besparen is om zomerwarmte in de winter te gebruiken voor het verwarmen van huizen en gebouwen. En om winterkoude in de zomer te gebruiken voor het koelen. Om dit mogelijk te maken worden huizen en gebouwen in de bodem uitgerust met een warmte- en koudeopslag. Deze bestaat uit 2 bronnen, een warmtebron en een koudebron.

Delft - In de zomer wordt het gebouw gekoeld met koud water. Hierdoor warmt het water op. Dit warme water wordt in de ondergrond bij het gebouw in de warmtebron opgeslagen. In de winter wordt dit warme water uit deze bron gehaald en wordt het gebruikt om het gebouw te verwarmen. Het warme water koelt hierdoor af. Dit afgekoelde water wordt in de koudebron opgeslagen. In de zomer wordt dit afgekoelde water weer gebruikt voor het koelen van dit gebouw. Kortom, een mooie door de zon aangedreven jaarcyclus. In diverse gevallen moet er echter extra warmte aan het systeem toegevoegd worden. Dit kan door warmte aan oppervlaktewater te onttrekken. Dit gebeurt op steeds grotere schaal.

De technologie zit in de lift

In totaal zijn er in Nederland tientallen projecten gerealiseerd waarbij huizen en/of gebouwen met oppervlaktewater worden verwarmd of gekoeld. Sinds eind jaren ‘80 verwarmt en koelt het glastuinbouwbedrijf Koppert Cress haar bedrijf in Monster met oppervlaktewater. En in Katwijk worden een paar duizend bestaande flatwoningen met oppervlaktewater verwarmd en gekoeld. In Utrecht is er een omvangrijk project om een paar duizend nieuwbouwwoningen te verwarmen en te koelen met oppervlaktewater uit het Merwedekanaal. Ook in Delft zijn er initiatieven te melden. Zo wordt er op dit moment een verdiepende studie uitgevoerd om water uit de Delftse Schie te gebruiken voor het verwarmen en koelen van de geplande bedrijven en de 3200 woningen in het Kabeldistrict. De koppeling van deze duurzame warmte- en koudevoorziening aan de transformatie van het Kabeldistrict zou werkelijk een unieke innovatie zijn.

Wat zijn de voordelen ervan?

De technologie, waarbij oppervlaktewater wordt gebruikt, is aan het einde van de ontwikkelingsfase. De technologie wordt nu steeds verder opgeschaald. Een landelijke verkenning uitgevoerd door het bureau CE Delft en het Delftse Deltares laat zien dat op deze wijze in Nederland voorzien kan worden in ruim 40 procent van de vraag naar warmte en koude. Dit leidt tot een forse besparing aan aardgas. Het koelen van het oppervlaktewater in de zomer kan ook een positief effect hebben op de waterkwaliteit en leiden tot vermindering van algenbloei (blauwalg) en botulisme. Daarnaast zal met name in het stedelijk gebied koeler oppervlaktewater hittestress tegengaan. Lokaal, waar het geloosde water kouder is dan het ontvangende water, kunnen ecologische effecten optreden. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden