terug in de tijd

Gasthuis op zoek naar nieuwe inkomsten - deel twee

  Historie

Het prijzengeld was niet mis: de eerste prijs bestond uit een vergulde kop met deksel en 1600 Filipsdaalders, samen goed voor 1500 gulden. Verder waren er tientallen zilveren schalen, bekers, lepels en gouden realen te verdelen. Voor een stuiver kon iedereen een kansje kopen op dit fortuin. Belangstellenden konden hiervoor terecht bij verkopers die stad en land afreisden om de loterij onder de aandacht te brengen.

Delft - In Delft was de belangstelling groot. Dienstmeiden, schippers, lepraleiders, slagers en priesters meldden zich. Wie krap bij kas zat hield het bij één lot, wie het wat ruimer had kocht er natuurlijk meer. De stadspensionaris, bijvoorbeeld, schafte er maar liefst vijftig aan. Hij kreeg er vervolgens nog vijftig bij, vanwege zijn verdiensten voor het stadhuis. Ook in Utrecht, Gelre, Zeeland en Vlaanderen wilde men wel meedingen. Tot in Brussel en Brugge werden deelnemers ingeschreven.

Slagzin

De deelnemers konden in die tijd nog geen genummerde loten kopen. Wie wilde meedoen moest een rijmpje of slagzin noteren. Al deze rijmpjes werden vervolgens verzameld bij de trekking. In september 1564 sloot de inschrijving en konden de organisatoren zich opmaken voor de grote trekking.

Op 24 oktober van dat jaar was het moment gekomen waarop zo veel gelukzoekers hadden gewacht. Veel belangstellenden waren die middag naar de Markt gekomen. Daar stond een podium opgesteld voor het stadhuis waar de loten getrokken werden. In aanwezigheid van de stadsbestuurders werd het eerste lot getrokken en het rijmpje voorgelezen. De organisatoren hadden er voor gezorgd dat de voorlezers, de klerken, die de boekhouding moesten bijhouden om de drie uur werden afgelost. Zo kon de trekking dag en nacht doorgaan. Het was het begin van een trekking die weken zou duren.

De hoofdprijs viel al na een week op 1 november. Hans Crijger en Leendert Lam, twee jonge gezellen van eren uit Amsterdam, waren de gelukkigen. Een deel van de prijzen bleef in Delft: pastoor Maarten Donk was een van de winnaars. Het is niet meer na te gaan hoeveel de loterij heeft opgeleverd voor het gasthuis, vast staat wel dat het een financieel succes moet zijn geweest.

Meer berichten