De Athonie Heinsiusstraat met rechts de twee scholen
De Athonie Heinsiusstraat met rechts de twee scholen

Verdwenen scholen

  Historie

Veel scholen in de buurt van de Hugo de Grootstraat zijn in de loop der jaren verdwenen en zijn ook niet elders geplaatst. De Oranje Nassauschool, Hugo de Grootstraat 59, was een UL0 met als hoofd de heer P. Noordmans die naast de school woonde op 57. De Hervormde Prins Willemschool B (later de Prinses Marijkeschool) in de van Slingelandstraat met GLO, als hoofd de heer G.J. Snijders Hof, van Delftlaan 20.

Delft - Tussen beide scholen lag het schoolplein, de gymzaal en de fietsenstalling. De gebouwen zijn nooit afgebroken. Ik heb daar zeven jaar, vanaf 1935 tot 1942 op school gezeten. Het was een onvergetelijke tijd, die je meegemaakt moet hebben om erover te praten, laat staan om erover te schrijven. Ik ben er pas nog geweest. Voor de school ligt de Patrimoniumstraat. Wandelen we daar doorheen richting Anthonie Heinsiusstraat, dan zien we daar twee openbare scholen staan, met gewoon lager onderwijs, die later wel zijn afgebroken. De J.C. van Markenschool (aan Anthonie Heinsiusstraat 5), hoofd M.A.J. de Bruyn, Oostsingel 5, en De Hugo de Grootschool (aan Hugo de Grootstraat 105), met als hoofd J.C. Brons, Van der Heimstraat 79. Mijn goede vriend Leo van Wijk heeft daar zijn schooljeugd doorgebracht. Tussen beide scholen lag een grote gymzaal, u begrijpt wel dat het in deze buurt altijd gezellig druk was.

We verplaatsen ons naar de Phoenixstraat naar de Hervormde Prins Willemschool A, GLO, met als hoofd de heer A. Greve, Heemskerkstraat 16. De Chr. Nijverheidsschool voor meisjes, in de volksmond huishoudschool, op nummer 6 had als hoofd Mej. J.H. Rooseboom, die naast de school woonde op nummer 8. Niet te vergeten de Ambachtschool Madelaan 1, met de achteruitgang in de Raamstraat. Hoofd: G.J. van den Bos. In alle vakken werd daar les gegeven. Een paar bijzondere namen van leraren: Ben Gouw, M. Kolman, J.H.J. Sengers (die nam rijexamens af) en E. Strelitski (mede-oprichter van de toneelvereniging de Flits). De H.B.S. in de Mijnbouwstraat had als directeur Ir. C. van Drooge en als leraar E. Strelitski! En dan hadden we nog het Openbaar Gymnasium op de Westvest 12a, met als Rector Dr. L.G. van der Wal en Conrector Dr. A.W.M. Ode. Beide rectoren gaven ook les. Van der Wal gaf Grieks en Latijn en Ode Nederlandse taal en Letterkunde. Vervlogen oudheid!

Meer berichten