<p>Het mondkapje? &ldquo;Ook dat moeten we gewoon doen met zijn allen&rdquo;(foto Fred Roland).</p>

Het mondkapje? “Ook dat moeten we gewoon doen met zijn allen”(foto Fred Roland).

(Foto: Fred Roland)

"Het zijn heftige tijden"

  Nieuwsflits

Door: Annemarie de Vries

“Met mijzelf gaat het goed,” vertelt burgemeester Marja van Bijsterveldt: “Maar het zijn bijzondere en pittige tijden voor velen van ons.” We spraken met de burgemeester enkele dagen voordat de laatste nieuwe maatregelen bekend werden.

Delft - “De tweede golf van het coronavirus Covid-19 is anders dan de eerste”, vertelt ze: “Ik spreek veel mensen in de stad. De eerste keer overheerste het gevoel van ‘schouders eronder en we maken er het beste van. Toen dachten we dat het voor een overzichtelijke termijn was. Nu de tweede golf heel snel en plotseling opkomt, en duidelijk wordt dat het langer gaat duren, moet iedereen zich echt herpakken.”

Verschil maken

Hoe moeilijk dat ook is, toch is juist dit enorm belangrijk om het virus onder controle te houden: “Iedereen moet zich realiseren dat hij of zij het verschil maakt. We moeten nu samen erger voorkomen. Dat kan alleen door je trouw aan de maatregelen te houden en aan de basisregels zoals vaak handen wassen en afstand houden.” En het mondkapje? “Ja, ook dat moeten we gewoon doen met zijn allen. Ik heb er inmiddels een paar in mijn tas. Maar de Delftsblauwe is natuurlijk wel mijn favoriet.”

“Iedereen kan het verschil maken”

Veiligheidsregio

Delft maakt deel uit van de veiligheidsregio Haaglanden, waar de burgemeester van Den Haag, als grootste stad in de regio, de voorzitter van is. Van Bijsterveldt is nu tijdelijk plaatsvervangend voorzitter. De burgemeesters spreken elkaar veel: “Eigenlijk maakt het hier niet zoveel uit of je in een dorp of grotere stad woont,” meent ze: “We hebben allemaal met deze problematiek te maken, al kunnen de uitdagingen verschillen, zo heeft Delft veel horeca en studenten. We hebben een uitstekende samenwerking. Dat is belangrijk want dat zorgt voor continuïteit in het beleid. Natuurlijk zet de centrale overheid de lijnen uit, maar wij vullen die als veiligheidsregio in binnen de uitgezette marges.”

GGD Haaglanden

Belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio is de GGD. “Ik ben blij met onze GGD”, vertelt de burgemeester: Daar wordt keihard gewerkt, inmiddels hebben we ook een teststraat in Delft, wat fijn is voor onze inwoners. Testen bij klachten is heel belangrijk. Het virus komt in veel gedaantes voor, sommigen zijn slechts een beetje verkouden, anderen worden doodziek. De enige manier om erachter te komen of het wel of geen corona is, is door te testen.” 

Delftse mentaliteit

Hoewel de stad erg veranderd is, nu zoveel activiteiten geschrapt zijn, herkent de burgemeester wel degelijk de Delftse mentaliteit terug. “Het is mooi en bijzonder hoe er onder alle groepen gelijk een gevoel ontstond van: de schouders eronder en niet bij de pakken neerzitten. Verenigingen, ondernemers, kerken, evenementen-organisatie, inwoners, iedereen keek wat wél kon, hoe we dingen in een ander jasje konden steken. Hoe we de saamhorigheid konden behouden en omzien naar elkaar. Die spirit is nu ook weer van belang.”

Leiderschap

“Van het college en de gemeenteraad wordt in deze tijd leiderschap gevraagd, aldus de burgemeester. “Drie dingen zijn daarbij van belang, allereerst natuurlijk het bestrijden van het coronavirus. Tegelijkertijd zetten we ons ook in om kwetsbare mensen en ondernemers in de stad zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. Een groot aantal van onze ondernemers heeft het heel zwaar, daar hebben we de afgelopen maanden vanuit de gemeente veel energie in gestoken. Het is echter naast deze activiteiten ook zaak als stad koers te houden, ondanks de problemen van vandaag blijven investeren in de toekomst van Delft. Dat is nodig om straks sterk uit deze crisis te komen. We willen mensen perspectief kunnen bieden en hen verder kunnen helpen. Daarom wordt er in de nieuwe begroting bijvoorbeeld extra geld uitgetrokken voor schuldhulpverlening en het MBO-onderwijs, de maakindustrie, duurzaamheid en wijkinitiatieven. Investeren maakt Delft sterker en levert werkgelegenheid op en dat is nodig in deze tijd waarin het onvermijdelijk is dat er mensen zijn die hun baan kwijtraken.”

Studenten

“Er zijn inderdaad veel besmettingen onder studenten, een grote zorg. We spreken studenten daarop aan. Ik ben blij dat er vanuit de studentenverenigingen zelf initiatieven zijn gekomen om besmettingen te voorkomen, de nieuwe werkgroep ‘5 voor 12’ zet zich daarvoor enorm in. Blijft dat er helaas nog steeds feesten plaatsvinden en sprake is van teveel alcoholgebruik, dat kan echt niet, waar nodig grijpt de politie in bij overlast.” Veel studenten zijn zich bewuster geworden van hun verantwoordelijkheid. Sommigen zitten al voor de derde keer in quarantaine, bij grote huizen is soms sprake van ketenquarantaine.” Ketenquarantaine ontstaat doordat de quarantaineperiode telkens opnieuw begint te tellen als na een eerste besmetting na enkele dagen opnieuw een medebewoner besmet blijkt.

Ziekenhuis

In de regio Haaglanden vinden inmiddels de nodige verplaatsingen plaats. Dat leidt tot frustratie en verdriet bij patiënt, familie en verpleging, weet Van Bijsterveldt: “laten we hopen dat we het aantal besmettingen snel zodanig terug kunnen brengen, dat dat niet meer nodig is. Het Reinier de Graaf ziekenhuis doet het echt geweldig in deze tijd, ik ben enorm trots op ze. Ook hier is het nodig om de reguliere zorg af te schalen en dat is niet wat we willen. Operaties worden uitgesteld en mensen durven niet meer naar de huisarts. Hierdoor zijn de gevolgen van het virus veel groter dan wat zichtbaar is. De bal ligt nu bij alle inwoners om te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven en iedereen geholpen kan worden.”

“Samen hebben we een zware tijd voor de boeg”

Samen

“We hebben een zware tijd voor de boeg, het virus laat zich opnieuw gelden. Het vraagt om doorzettingsvermogen. Van onze mensen van Toezicht en Handhaving en de politie die al maanden onder forse druk hun taak verrichten. Van onze werkers in de zorg die er nu opnieuw vol tegenaan moeten. Maar ook van onszelf. Ik hoorde laatst een treffende uitspraak: ‘wij zijn het virus’. Wanneer je je dat realiseert word je vanzelf heel voorzichtig. Ik hoop van harte dat we opnieuw in onze stad de krachten zullen bundelen, meedenken en meehelpen bij inwoners en ondernemers die het moeilijk hebben. Iedere Delftenaar kan veel betekenen voor de ander, door zich te houden aan de regels, door om te zien naar elkaar. Die oproep doe ik aan iedereen!”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden