De Oude Kerk, het verleden van een opmerkelijk bouwwerk


<p>De Oude Kerk vanaf het Agathaplein gezien.</p>

De Oude Kerk vanaf het Agathaplein gezien.

(Foto: )
terug in de tijd

De Oude Kerk, het verleden van een opmerkelijk bouwwerk

  Nieuwsflits

De Oude Kerk is ongetwijfeld een van de meest opmerkelijke bouwwerken van de stad Delft. Daar zorgt in de eerste plaats de toren voor, ver buiten de stad is immers te zien dat hij scheef staat.

Duidelijk is te zien dat de bouwers tijdens hun werk al merkten dat de toren ging verzakken. Naar boven toe is de toren dan ook gecorrigeerd en verder loodrecht opgebouwd, zodat hij welliswaar krom, weer naar boven wijst. Overigens zijn de vier kleine spitsjes op de hoekpunten van de toren van veel recenter datum. Ze zijn pas in 1899-1900 gebouwd, wel naar een ouder voorbeeld. Toen de toren werd gebouwd, in de eerste helft van de 14de eeuw, was de kerk nog veel kleiner dan nu. De toren met zijn metersdikke muren was in, verhouding, tot de rest veel te groot. Hij moet in die tijd tot de meest monumentale torens van Zuid-Holland hebben behoord. Waarschijnlijk heeft de toren in dreigende tijden een veilig toevluchtsoord geboden.

Er is nog iets schuin aan de toren, al is dat minder duidelijk te zien, eigenlijk staat hij namelijk scheef op de as van de kerk. Ook de oorspronkelijke graven in het middenschip van de kerk liggen niet evenwijdig met de lengte-as. Dit sterkt het vermoeden van archeologen dat de vroegere kerk iets gedraaid stond ten opzichte van de huidige kerk. De hele Oude Kerk is trouwens asymmetrisch. Als je de plattegrond van het Godshuis bekijkt, lijkt het totaal niet op de bekende regelmatige kruivorm. De toren heeft de eer de grootste klok ooit in Nederland gebouwd, te hebben hangen: de ,,Trinitas” of ,,Bourdon”. Deze 8750 kilo zware en 2.30 brede klok werd in 1570 door Hendrick van Trier gegoten. De Bourdon was zo zwaar, dat de klokluiders van de Oude Kerk in hetzelfde jaar nog opslag in hun luidloon, vroegen en kregen, in verband met hun zwaarder geworden werk. Gelukkig is de klok in de bezettingstijd blijven hangen, terwijl vele kerkklokken in deze jaren werden omgesmolten voor de Duitse wapenindustrie. Hij geeft nog steeds de uurslag aan. In de tijd dat de klok werd gegoten werd Holland verscheurd door de reformatie. Hoe heeft de Oude Kerk de protestantse troebelen in de 16de eeuw doorstaan?

Volgende week deel twee.

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden