<p>Woningbezitters brengen een veel groter deel van de waterschapsbelasting op dan bedrijven. Een onrechtvaardige scheefgroei, vindt de Algemene Waterschapspartij&nbsp;</p>

Woningbezitters brengen een veel groter deel van de waterschapsbelasting op dan bedrijven. Een onrechtvaardige scheefgroei, vindt de Algemene Waterschapspartij 

(Foto: Delft Imagebank)

Kritiek op tarieven waterschap

  Nieuwsflits

Door: Marcel de Jong

Huiseigenaren betalen een steeds groter deel van de waterschapsbelastingen. Dit komt door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen. De Algemene Waterschapspartij en de Vereniging Eigen Huis trekken aan de bel. “Huiseigenaren betalen 80% van alle waterschapsbelastingen, bedrijven en boeren ieder maar 10%. Dat is onrechtvaardig.”

Delft - Een deel van de waterschapsbelastingen is gekoppeld aan de WOZ-waarde van woningen. En die is in Delft in 2020 met 14,7% gestegen, na al een forse stijging van 10,9% in 2019. Daarmee zit Delft ver boven de landelijke stijging van 8,3% in 2019 en 8,6% in 2020, blijkt uit cijfers van de Waardemeter. Uit CBS-gegevens blijkt dat de WOZ-waarde van bedrijfspanden en kantoren in Delft de afgelopen twee jaar met slechts 2,2% (2019) en 1,7% (2020) omhoog is gegaan. Dat verschil is al jaren gaande: de WOZ-waarde van huizen is vele malen meer gestegen dan de WOZ-waarde van bedrijven.

Dit verschil heeft tot gevolg dat huizenbezitters een steeds groter deel van de waterschapsbelastingen betalen. “In 2020 betalen alle huishoudens in onze regio 87,8 miljoen aan heffingen. Het bedrijfsleven betaalde maar 7 miljoen euro en de landbouw slechs 1,3 miljoen euro”, aldus Hans Middendorp, fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij.

Onaanvaardbaar verschil

“Een onaanvaardbare scheefgroei”, vindt hij. “Huiseigenaren worden te zwaar belast. Dat is extra wrang omdat Delfland al met stip het duurste waterschap is.”

“Tarieven voor woningen moeten met tien procent omlaag!”

Hij pleit daarom voor een andere verdeling van de waterschapslasten. “Bij problemen op het gebied van waterbeheer is de schade aan bedrijven groter dan bij een woning. Het is daarom eerlijk als de bedrijven meer gaan betalen en huiseigenaren worden ontzien.” Zijn partij eist allereerst dat de tarieven van alle inwoners met 10% omlaag gaan.

Daarnaast vindt zijn partij dat de waterschapswet gewijzigd worden. “Daarin staat dat bedrijven en woningen met hetzelfde percentage belast moeten worden. Men heeft er bij het opstellen van de wet geen rekening mee gehouden dat de de stijging van de WOZ-waarde van bedrijven en woningen kan verschillen. Die weeffout moeten we herstellen.” Hij vindt dat het waterschap verschillende tarieven moet hanteren voor bedrijven aan de ene en woningen aan de andere kant. “Er moet een eerlijker verdeling van de heffingen komen.” Zie pagina 3.

Compensatie WOZ-stijging

Die forse WOZ-stijging gaat het waterschap Delfland compenseren. Dat doen ze door het belastingpercentage te verlagen. Dat zorgt ervoor dat huishoudens volgend jaar minder gaan betalen. Zo dalen de waterschapslasten van een huishouden met een koopwoning van € 250.000 van € 462 dit jaar naar € 453 in 2021.

Hans Scholten, woordvoerder van Delfland: “We hebben in 2018 met de gemeente afgesproken dat de waterschapslasten voor inwoners en bedrijven gelijk blijven aan afgelopen jaar. We zetten de komende vier jaar in op gelijkblijvende tarieven.”

Ook de tarieven voor bedrijven en boeren gaan omlaag. Zo gaat het tarief voor een bedrijf met een pand met een WOZ-waarde van 5 miljoen euro in 2021 met 1,7% omlaag.

Gemiddeld tarief

Delfland erkent dat woningbezitters veel meer bijdragen aan de waterschapsheffingen dan bedrijven en boeren. Het waterschap hanteert een gemiddelde WOZ-stijging van woningen en fabrieken. Die ligt lager dan de WOZ-stijging van woningen maar hoger dan de stijging van fabrieken en kantoren. Daarmee wordt volgens de woordvoerder het verschil tussen bedrijven en woningenbezitters verkleind.

Wetswijziging nodig

Voor de Algemene Waterschapspartij is dit niet voldoende. Die wil dat het waterschap andere tarieven gaat hanteren voor bedrijven aan de ene kant en woningen aan de andere kant. Daarmee wordt het mogelijk bedrijven zwaarder aan te slaan en de lasten voor woningbezitters te verlagen. Daarmee wil de waterschapspartij een eerlijker verdeling tussen bedrijven en woningen bewerkstelligen.

Dit is wettelijk niet mogelijk, volgens de woordvoerder. “De waterschapswet biedt niet de ruimte om te differentiëren tussen woningen en niet-woningen. Daarvoor is een wetsaanpassing vereist. Het is een politieke discussie die landelijk gevoerd moet worden.”

Meer berichten