Waarover vroeger werd gedacht, gesproken en geschreven


<p>De Oude Langendijk jaren geleden.&nbsp;</p>

De Oude Langendijk jaren geleden. 

(Foto:)
terug in de tijd

Waarover vroeger werd gedacht, gesproken en geschreven

  Nieuwsflits

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Wat veel mensen zich vroeger hebben afgevraagd: waar komen de talen vandaan? Ook nu hoor je het nog wel, de overlevering geeft daar in de Bijbel antwoord op. Veel ongelovigen hadden zich verzameld in de stad Babel om een toren te gaan bouwen die tot in de hemel zou gaan komen. Zij wilden met eigen ogen gaan kijken of er in de hemel werkelijk een God was. Wie zou de buurman op zijn woord geloven?

Maar de straf voor de nieuwsgierigheid kwam snel, toen de bouw gestadig vorderde, greep God in. Op een dag konden de mensen elkaar niet meer verstaan, zij spraken verschillende talen. Zij gingen in groepen weg, zo zijn landen ontstaan, volgens de overlevering. Het kostbaarste bezit van de mens is wel de spraak, bij denken zal men ontdekken dat heel de menselijke cultuur slechts is kunnen ontstaan en alleen gehandhaafd en verder gebracht kan worden, doordat wij mensen in staat zijn onze gedachten door spraak aan elkander over te brengen. Slechts zo…… verstaan wij elkaar! En toch: spreken is zilver, zwijgen is goud? Het is een nare ervaring als men aan de ene kant gezegd wordt dat de spraak een zegen is, maar dat het soms beter is te zwijgen. Maar neen, zo is de tegenstelling niet goed gesteld: zij moet luiden dat het niet gebruiken dan in vredesnaam gesteld wordt boven het misbruik. Is dan het spreekwoord begrepen? Dan is het helaas juist. ….BEGRIP….                

Want waarlijk, het is ontstellend hoeveel kwaad er gesticht, hoeveel leed er veroorzaakt wordt door het misbruik van het woord. Schelden, vloeken, achter iemands rug kwaad spreken, het zijn niet altijd de goede woorden van de mens. Slaan deze woorden ook op U, leg dan een slot op uw lippen, doet er het zwijgen toe. Troost: ach dat dikwijls het kwade eerder dan het goede van een ander geloofd wordt, zo zwak zijn wij. Neem van mij aan handel met antwoorden niet te vlug, sta niet halsstarrig op uw eigen mening. U moet beseffen dat spraak als voertaal dient voor het overbrengen van troost, liefde en de nobelste gevoelens van mens tot mens. Het zijn wijze woorden, maar helaas nog lang niet tot iedereen doorgedrongen. Troost u het is een probleem van alle tijden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden