<p>Jong en oud kwam helpen (foto: Lotty Sonnenberg)</p>

Jong en oud kwam helpen (foto: Lotty Sonnenberg)

(Foto: lotty sonnenberg)

Buren 't Hartjesveld samen aan de slag

  Nieuwsflits

Dit weekend was de start van het vergroenen, levendiger en klimaatbestendig maken van pleintje ‘t Hartjesveld in Delft. Annemiek, Birger, Evelyn, Saskia en Fieke gingen met andere enthousiaste buren aan de slag met het plaatsen van regentonnen en het planten van tulpenbollen.

Delft - Eén derde van het totale plan aan tegels is weggehaald. In de lente wordt de rest van de borders gemaakt waar inheemse planten komen en wordt er gras gelegd. De bewoners worden gesteund door lokale partners waaronder De Klimaatmaar, een initiatief van duurzaamheidscentrum De Papaver in samenwerking met gemeente Delft.


Fieke Grooters, één van de trekkers legt het plan uit: “Samen met de buren van ’t Hartjesveld gaan we ons pleintje vergroenen. We gaan er samen een fijne plek van maken om te spelen, lekker te zitten en elkaar te ontmoeten. Voor de beplanting kiezen we inheemse soorten die bijdragen aan een verrijking van de biodiversiteit. Met de tegels die we er uit halen gaan we muurtjes en plantenbakken maken. Daarnaast willen we ook bijdragen aan een klimaatadaptieve stad door regentonnen aan te sluiten waarmee we onze tuin kunnen voorzien van water en proberen we ook alle schuurtjes te voorzien van een groen dak.”

Lokale partners steunen de bewoners van ‘t Hartjesveld. Zo deed de gemeente Delft het bodemonderzoek, gaf Stichting Stunt boomstammen cadeau waar een mooi speeltoestel van gemaakt wordt, zorgde Werkse voor bladeren om de aarde mee te bedekken en het bodemleven op gang te brengen en bemiddelde De Klimaatmaat in het contact met Stichting DeltBloeit voor de tulpenbollen en zorgde samen met Groenrijk ‘t Haantje voor de levering van regentonnen. Financieel wordt het plan mogelijk gemaakt door subsidies van Fonds1818, het hoogheemraadschap Delfland en de Gemeente Delft.

Praktische vragen en hulp
“We merkten dat inwoners van Delft hun buitenruimte wel klimaatbestendig willen maken maar weerhouden worden om aan de slag te gaan door praktische vragen en hulp. De Klimaatmaat biedt antwoord. Idee is dat we de kennis en ervaring die er in de stad is, van zowel bewoners als professionals, benutten om andere bewoners te helpen om aan de slag te gaan.” Annie Breeuwsma, projectleider De Klimaatmaat. Voor meer informatie over de plannen van ‘t Hartjesveld en een overzicht van lokale klimaatmaten: www.klimaatmaatdelft.nl

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten