Geldslurper Prinsenhof


Foto:

Geldslurper Prinsenhof

  Nieuwsflits

Bespiegelingen - Marcel de Jong

U wilt graag een mooi schilderij in uw woonkamer hebben. Daar, zo boven die bank. Geen portret van de onbekende Jan de Boer, maar een schilderij met allure, van Käthe Köllwitz. Vrouw met het dode kind, dat soort werk. Maar ja, het geld heeft u eigenlijk niet. Sterker nog, u geeft per maand al meer uit dan u verdient. Toch wilt u dat schilderij aanschaffen. U wilt meetellen, gerespecteerd worden, genoemd worden. Dus u besluit het schilderij toch te kopen. Al gauw belt de bank op. Uw rekening wordt geblokkeerd en u wordt onder curatele gesteld. Zwaar bezuinigen moet u, op het eten en drinken, kleding, de fysiotherapeut. Belangrijke zaken, maar ja, die status - een échte Köllwitz!

En dat is wat nu gebeurt bij de gemeente. Het begrotingstekort is ruim zes miljoen. Reden voor de provincie om Delft onder curatele te stellen. En dat betekent bezuinigingen. Reken maar dat de woonlasten omhoog gaan. Dat er minder geld komt voor de wijkcentra, sportverenigingen, kinderboerderijen en de zorg voor jongeren met psychische problemen. En dat er minder geld vrijgemaakt wordt voor de mensen die onder de armoedegrens leven en de winkeliers die door de coronamaatregelen toch al de grootste moeite hebben hun hoofd boven water te houden.

Maar op één zaak wordt níet bezuinigd. De komende jaren gaat Delft zevenendertig miljoen euro investeren in museum Het Prinsenhof. Dat is net zo veel als de uitgaven voor de jeugdzorg. Dat is drie keer zo veel als het gemeentelijk geld voor sport. Zes keer zo veel als de investeringen in de zorg voor mensen met een beperking. Zevenendertig miljoen euro. De ouderen met alzheimer moeten er voor bloeden, de kinderen met leerachterstanden, de mensen met een uitkering. Ja, kunst is van grote waarde voor de samenleving: het toont schoonheid, het biedt troost, raakt het hart, verheft ons gevoel. Het Prinsenhof is daarom belangrijk. Maar de verhoudingen zijn zoek. Zevenendertig miljoen euro. Het Prinsenhof is voor Delft De vrouw met het dode kind. Sombere schoonheid waarvoor de bevolking hard moet bloeden. Zo kan kunst geen troost bieden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden