Meer steun kinderboerderijen, verzet groeit


<p>De Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof wil dat Kindertuin De Boterbloem en waterspeelplaats en kinderboerderij Tanthof blijven bestaan. Foto: Kindertuinen Delfland.</p>

De Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof wil dat Kindertuin De Boterbloem en waterspeelplaats en kinderboerderij Tanthof blijven bestaan. Foto: Kindertuinen Delfland.

(Foto: )

Meer steun kinderboerderijen, verzet groeit

  Nieuwsflits

In de laatste dagen van 2020 is de nieuwe Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof opgericht. De nieuwe stichting vindt dat een megaschool op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem niet haalbaar is en roept de gemeente en schoolbesturen op om betere alternatieven te onderzoeken.

Door Marcel de Jong

Delft - De nieuwe stichting is een samenwerkingsverband van een aantal wijkbewoners, de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, de Stichting Kindertuinen Delft, Stichting Behoud het Park en Natuurlijk Delfland.

De initiatiefnemers vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente en de schoolbesturen een vervolgonderzoek willen uitvoeren naar de haalbaarheid van een nieuw scholencomplex voor drie basissscholen op de locatie van kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en kindertuin de Boterbloem.

“Een unieke recreatie- en natuurplek verdwijnt”

Volgens Geert van Poelgeest, woordvoerder van de stichting, concludeert het onderzoek van architectenbureau Nohnik dat het scholencomplex niet past op het terrein van de kinderboerderijen. “Het is te groot ja, te massaal. Dat zeggen de bewoners van Tanthof al jaren tegen de gemeente. Maar ja, naar hen wordt niet geluisterd. Eerst moet een duur adviesbureau tot dezelfde conclusie komen.”

Unieke natuur verdwijnt
In alle voorstellen van bureau Nohnik blijft er van de kinderboerderijen nauwelijks iets meer over, aldus Van Poelgeest. “Een stukje groen met een paar geiten en konijnen in Tanthof. Dat is alles wat er overblijft als er een megaschool op de plek van de kinderboerderijen komt. Bijna niets. Een unieke recreatie- en natuurplek dreigt te verdwijnen, niet alleen voor Tanthof, maar ook voor Buitenhof, Voorhof en andere Delftse wijken.”

Van Poelgeest benadrukt dat de stichting niet tegen een nieuwe school is: “De huidige schoolgebouwen in Tanthof zijn verouderd, leerlingen hebben recht op goed onderwijs. En dat kan ook, alleen niet op de locatie van de kinderboerderijen. Vorig jaar is er al een alternatief bedacht: herbouw van twee scholen in Tanthof Oost en Tanthof West, met ruimte voor seniorenwoningen. Het kan anders. Daarom willen we dat de gemeente betere alternatieven gaat onderzoeken.”

En dat idee wordt door veel mensen gesteund. Een petitie tegen het verdwijnen van de kinderboerderijen is inmiddels meer dan 3.000 keer ondertekend. Vervolg pagina 3.

Minder leerlingen, minder scholen
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is de afgelopen decennia sterk gedaald. Het leidt tot leegstand bij basisscholen. De schoolbesturen in Tanthof hebben daarom in 2014 besloten om het aantal basisscholen in de wijk terug te brengen van van zes naar drie. Daarnaast hebben zij, net zoals de gemeente, een voorkeur voor een nieuwe gezamenlijke locatie. Hier worden dan drie scholen gevestigd, samen met een buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en gymzaal. Verder moet het terrein ruimte bieden aan parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een berging. De gemeente en schoolbesturen hebben hun blik laten vallen op het terrein van kinderboerij Tanthof en kindertuin De Boterbloem.

Plannen te groot
In een eerste onderzoek van architectenbureau Nohnik blijkt dat de plannen te omvangrijk zijn voor de locatie. Het ontwerpbureau adviseert de gemeente daarom om nader onderzoek te doen naar het aanpassen van de bouwplannen. Verschillende opties worden genoemd: de laagbouw vervangen door een schoolgebouw van drie etages hoog, minder parkeerplaatsen, een kleinere fietsenstalling en de gymzaal op een andere plek bouwen. Maar dan nog blijven de plannen fors, erkent Nohnik. Toch heeft de gemeente besloten een vervolgonderzoek te starten. Voor de stichting een onbegrijpelijke zaak.
Volgens woordvoerder Van Poelgeest blijft er bij al die opties weinig van de kinderboerderijen over. “Zelfs als de gymzaal op een andere plek komt. Door de megaschool gaat er een uniek recreatiegebied verloren. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Parkeerproblemen
De stichting wijst ook op de parkeerproblemen die ontstaan. Een grote school op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem zorgt volgens onderzoeksbureau Antea ook voor onveilige verkeerssituaties, veel extra verkeer in straten die daarvoor niet zijn ontworpen en parkeeroverlast. Van Poelgeest: “Er moet gewoon een ander plan komen. Bouw op de locaties van de bestaande locaties. Dat kan, daar is ruimte genoeg voor. Dan gaat er geen mooie natuur verloren en kunnen de druk bezochte kinderboerderijen blijven bestaan.’

Geen besluit genomen
Wethouders Karin Schrederhof en Hatte van der Woude laten in een verklaring weten dat er nog geen definitief besluit is genomen. “Het is niet de intentie dat het recreatiegebied van de kinderboerderijen verdwijnt.” Ze erkennen wel dat als er een school komt het karakter van dit gebied wel anders zal worden. “Maar de locatie zal nog steeds van grote betekenis blijven voor de wijk en de verschillende gebruikers. Met het vervolgonderzoek laten wij een bureau in beeld brengen wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn, waarbij zij meerdere varianten kunnen opstellen. Het vervolgonderzoek moet inzicht geven of een combinatie van de functies van de scholen, kinderboerderij/waterspeeltuin, kindertuin tot een groene campus kan leiden.” Ze spreken hierbij over een combinatie van onderwijs en groene educatie. “En we kijken of ruimtes kunnen worden benut voor ontmoetingsplekken voor de wijk.”

‘Zoek een andere plek voor de megaschool in Tanthof’

Verkleining programma
De wethouders erkennen dat het bouwprogramma groot is voor de locatie. “Nohnik heeft geadviseerd te kijken naar een verkleining en verzachting van het programma. Dat nemen we als uitgangspunt. Dit kan onder andere door te kijken naar efficiënt ruimtegebruik en gedeeld gebruik van ruimtes.” Ze zeggen toe dat als door de komst van de school groen verloren gaat, dat gecompenseerd zal worden. Op welke wijze, is echter nog niet duidelijk.

Blij met betrokkenheid
Het college is blij met de grote betrokkenheid van inwoners bij hun wijk. Van der Woude en Schrederhof vinden de petitie hier een goed voorbeeld van. “Juist vanwege deze betrokkenheid wil het college het proces met de groots mogelijke zorgvuldigheid doorlopen.” Maar een andere locatie is voor het college niet meer aan de orde. “Eind 2019 hebben we al aangegeven waarom andere locaties zijn afgevallen en een centrale locatie gewenst is. Nu rest enkel nog de vraag of een centrale gezamenlijke locatie ook haalbaar is, in combinatie met de functies van kinderboerderij en kindertuinen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden