Tako Postma is de stadsbouwmeester


<p>Tako Postma via het online interview (foto: Indebuurt.nl/delft)</p>

Tako Postma via het online interview (foto: Indebuurt.nl/delft)

(Foto: )

Tako Postma is de stadsbouwmeester

  Nieuwsflits

Tako Postma (56) is sinds september 2019 stadsbouwmeester van Delft. Met veel plezier en ambitie begon hij aan de adviseurs-baan, die hem terugbracht naar de stad waar hij in de jaren tachtig bouwkunde studeerde: “Er is in dertig jaar zoveel veranderd in Delft. De stad is veel diverser geworden.”

Door Jan van der Mast

Delft - “Dat valt op wanneer je op straat loopt”, vervolgt hij. “Onder de studenten zie je bijvoorbeeld veel meer vrouwen en buitenlanders. Ook de plekken waar je elkaar kan ontmoeten is een veelvoud, in mijn studententijd bezochten we niet meer dan drie café’s. En ook fysiek is er veel veranderd: het Krakeelhof leek mijlenver verwijderd van de binnenstad, maar door de ontwikkeling van de Spoorzone ervaar je nu dat het op een steenworp van het station ligt.” Tako is blij verrast door het Delftse gemeenschapsgevoel: “Ik heb de indruk dat veel Delftenaren zich bemoeien met het verbeteren van de wereld. Ik heb zoveel mensen ontmoet die bezig zijn om noodlijdende ondernemers te helpen of wijken op sleeptouw nemen of op andere manieren zich positief voor de stad inzetten.”

Tako begon voortvarend met zijn nieuwe baan, presenteerde zijn gedachtengoed in de gemeenteraad en bij Delft Design (Prinsenkwartier), maar moest door de coronacrisis vrij snel zijn aanpak aanpassen: “Ik was van plan de stad in te trekken en mensen bij elkaar te brengen om met elkaar naar oplossingen te zoeken voor ruimtelijke problemen. Om concreet een voorbeeld te noemen: we hebben het nu over de herinrichting van het Bagijnhof. Het is ontzettend leuk om daar samen een plan voor te maken, door de stadsbewoners er vooral met elkaar over in gesprek te laten zijn. Door Corona moet dat nu digitaal en zijn bewoners vooral over onze voorstellen in gesprek. Ik heb dus mijn focus wat moeten verleggen en me meer beziggehouden met de grote plannen en Omgevingsvisie die de gemeente Delft ontwikkelt. En dat is ook heel belangrijk: Hoe kan de stad zich ontwikkelen tussen nu en 2040? Er zijn grote opgaves als energietransitie, mobiliteit en méér woningen bouwen binnen de beperkte gemeentegrenzen.”

Een van de stokpaardjes van Tako is de verbinding van de stad met het omringende landschap: “Hoe Delft in het landschap ligt is een grote kwaliteit. Dat moet je koesteren en uitbouwen. En het is ook belangrijk om de stad en het landschap beter te verbinden, zodat je in die voller wordende stad ook overal het groen blijft ervaren. De Schie en de Buitenwatersloot bijvoorbeeld zijn twee fraaie lange lijnen in de stad waar langs je kan bewegen om buiten de stad te geraken. Dat zie je al op de oudste kaarten van de stad. We willen die verbindingen in de toekomst meer inrichten voor voetgangers, fietsers en sporters, dan worden het ook plekken waar alle Delftenaren elkaar tegenkomen. Nu de Reinier de Graefweg klaar is, hoeven auto’s de Buitenwatersloot veel minder te gebruiken, die ruimte kan dan beter gebruikt worden en groener worden ingericht. En dat kan ook op veel andere plekken, zoals de Bieslandsekade. Al die onderdoorgangen onder de snelweg kunnen ook beter…”

Schieoevers

“En dan hebben we natuurlijk het Schieoevers-gebied. Over een paar jaar komt de Schieweg als uitvalsweg naast de spoorlijn te liggen. Op de Kabelfabriek worden heel veel woningen gebouwd. Langs de Schie houd je een heel mooi aangesloten gebied langs het water over waar een park gemaakt wordt waar mensen op allerlei manieren elkaar kunnen ontmoeten. Die voorwaarden moeten we met elkaar creëren. Daarvoor wordt nu met veel tamtam een participatietraject gestart waar iedere geïnteresseerde Delftenaar aan kan meedoen.” Taco weet dat projecten in zijn vakgebied zich uitstrekken over lange periodes: “Als je naar de westzijde van Delft kijkt, zie je dat de Prinses Beatrixlaan een flinke barrière vormt voor de wijken aan weerszijden. Het is een fysieke grens, die ook een grens tussen bevolkingsgroepen is geworden. We moeten erover nadenken hoe dat in de toekomstige stad kan worden verbeterd, hoe zo’n weg anders kan worden ingericht en wijken beter met elkaar verbonden. Waarschijnlijk zal ik dat zelf niet meer meemaken, maar daar moeten we nu al over nadenken en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.” Taco sluit af met een brede grijns: “Ik ben optimistisch. Naar mijn vrienden heb ik een nieuwjaarskaart gestuurd met de wens dat we in 2021 uit onze bubble komen, maar daarbij doel ik niet alleen op de coronabubble…” Dit artikel komt van indebuurt.nl/delft. Meer inspirerende verhalen over Delft lezen? Ga dan naar de site.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden