Foto:

Met elkaar iets goeds doen

  Nieuwsflits

Gastcolumn

13 jaar geleden maakte ik, vanuit de hulpverlening, de stap om bij de politie te gaan werken. Als hulpverlener merkte ik dat ik een kleinere afstand wilde tussen de politie en de burger. Ik wilde graag een brug bouwen om die afstand te verkleinen.

Eenmaal in dienst bij de politie was ik diep onder de indruk van de cultuur, de omvang, maar ook de veelzijdigheid van deze organisatie. De politie is zoveel meer dan boeven vangen. Natuurlijk is en blijft het van belang en is het onze corebusiness, om de rechtsorde te handhaven. Maar naast deze belangrijke doelstelling is het ook onze taak om hulp te verlenen aan hen die dat behoeven. Dit doen wij graag, hoewel daar ook beperkingen en uitdagingen mee gemoeid zijn. Daar waar de politie er 24 uur per dag is, sluiten veel organisaties hun deuren in de avonduren. Dit vergt dus een goede onderlinge afstemming en een heldere uitleg naar degene die hulpverlening nodig heeft. Meerdere partijen binnen de politie houden zich bezig met het maken van adequate afspraken met hulpverlenende instanties. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat de persoon in kwestie de best mogelijke hulp krijgt.

De wijkagenten hebben hierin een grote signalerende en aanjagende rol. In Delft hebben we een team wijkagenten dat met hart en ziel aan de slag is voor de bewoners. Naast de samenwerking met hulpverlenende instanties is een goede relatie met de inwoners van Delft cruciaal. Daarom houden onze wijkagenten spreekuur en zijn zij goed aanspreekbaar op straat. Doordat bewoners en ondernemers delen wat er leeft in Delft, kunnen wij nauwkeuriger bepalen waar we, als geheel basisteam, aandacht aan dienen te besteden.

Zo ook in de coronatijd. Waar we, ook als politieorganisatie, moesten nadenken over thuiswerken, was en is ons team op straat. Zichtbaar aanwezig en in contact, om zodoende op de hoogte te blijven van wat er speelt en leeft. Vanaf het begin van deze pandemie hebben we de zorgen van de inwoners gezien. Zelf hadden we ook zorgen om wat zich mogelijk achter de voordeur afspeelde en daardoor aan het zicht werd onttrokken.

Toen, een aantal dagen na het instellen van de avondklok, op dinsdagavond 26 januari de vrees voor ‘ongeregeldheden’ toenam, wilde elke collega van ons team een positieve bijdrage leveren om de rust hier te behouden. Collega’s bleven daarom langer op het werk of kwamen van huis. Ze waren zoveel mogelijk zichtbaar in de stad, in gesprek met onder andere de bezorgde ondernemers. Er werd door iedereen in Delft ontzettend hard gewerkt om verdere onrust te voorkomen. En de rust keerde weer, dankzij de samenwerking tussen gemeente, hulpverlening, buurtpreventieteams, burgers, ondernemers en politie. Na deze dag werd ons basisteam verrast door een overweldigende stroom aan bedankjes van inwoners van Delft. Dank daarvoor.

Ik bedacht me op dat moment dat we met elkaar echt iets goeds doen. Als het er op aan komt werken we in Delft als een geoliede machine samen met elkaar, voor elkaar. En dat koesteren wij!

Rieke Zijlmans, Teamchef politie Delft

Het basisteam Delft telt twee teamchefs, naast Rieke Zijlmans is dat Mark van Capelle.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden