Foto: TU Delft

Uitdagingen en kansen voor de Kuyperwijk

  Nieuwsflits

Studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Leiden zijn in maart 2020 de Delftse Kuyperwijk ingegaan om onderzoek te doen. Met behulp van interviews, observaties en data-analyse stelden zij vast dat de wijk qua opzet en bevolkingskenmerken zeer divers is. De studenten ontwikkelden vervolgens strategiën voor de uitdagingen en ontwikkelingskansen in de wijk.

Delft - De studenten hebben voor het TU Delft mastervak ‘Social Inequality, Diversity and Design’ informatie verzameld over hoe bewoners tegen de Kuyperwijk aankijken. Zij spraken met bewoners over de kansen die zij zien voor verbetering. Ook professionals van de gemeente Delft en de ‘buurtverbinders’ werden door de studenten bevraagd. De resultaten zijn daarna in kaart gebracht. Onder begeleiding van dr. Reinout Kleinhans, dr. Caroline Newton en dr. Gerard van Bortel van de TU Delft hebben de studenten vervolgens diverse strategieën ontwikkeld.

Nauwe verbinding sociale, economische en fysieke aspecten

Uit de analyses van de studenten blijkt dat sociale, economische en fysieke aspecten nauw met elkaar verbonden zijn in de Kuyperwijk. De wijk heeft een heel diverse bevolkingssamenstelling. Mede daardoor ervaren veel bewoners de sociale samenhang als zwak en voelen zich weinig verbonden met de wijk. Vooral onder arme huishoudens en ouderen zijn anonimiteit en eenzaamheid groeiende problemen. Nieuwkomers blijven vaak maar kort wonen in het relatief grote aandeel sociale huur-woningen en verhuizen zodra ze de middelen hebben. Tijdens hun verblijf investeren ze weinig in sociale verbindingen in de wijk. Daarnaast is de werkloosheid relatief hoog in de Kuyperwijk, vergeleken met de rest van Delft. Criminaliteit en negatieve berichten in lokale media dragen bij aan de matige reputatie van de wijk en gevoelens van onveiligheid.

De openbare ruimte en het groen in de wijk is voor veel bewoners een pluspunt, al vragen de kwaliteit en bruikbaarheid wel om verbetering. De bewoners noemen onder andere hangjongeren op het Van Foreestplein, geparkeerde auto’s, te hoge snelheden en filevorming op de ontsluitingsweg (Van Foreestweg) als verbeterpunten. Zwerfafval en grofvuil zijn op sommige plekken ook een probleem. De optelsom van al deze uitdagingen is een sterke behoefte aan meer kwaliteit van de openbare ruimte. Er zijn mogelijkheden om deze een meer uitnodigend en activerend karakter te geven, waardoor bewoners zich wat meer ‘eigenaar’ kunnen voelen.

Er is zeker ook goed nieuws. Bewoners zijn op veel vlakken tevreden met de wijk en hun woonsituatie. Ook zien ze potentieel in allerlei initiatieven die gaande zijn (zoals het sociaal restaurant) en willen ze graag bijdragen aan verbetering. Uit de informatiemarkt op 11 maart bleek dat de gemeente serieus nadenkt over veranderingen. Met behulp van de strategieën van de studenten en het enthousiasme van de bewoners kunnen in de Kuyperwijk mogelijk positieve veranderingen worden ingezet.

Hatte van der Woude, gebiedswethouder Kuyperwijk: “Voor de studenten is dit een mooie kans geweest om in aanraking te komen met meer onbekende delen van de stad. Een waardevolle ervaring! We zullen bij huidige projecten en nieuwe projecten zoeken naar mogelijkheden om de resultaten te gebruiken.“

De Kuijperwijk is volop in ontwikkeling. Sinds een jaar werkt de gemeente met een gebiedscoördinator en wijkregisseur om verbindingen te leggen binnen en buiten de wijk. Daarnaast wordt in de Van Schuijlenburchstraat en de Teding van Berkhoutlaan gewerkt aan nieuwe woonprojecten. De riolering wordt gedeeltelijk vernieuwd. En op en rond het Van Foreestplein wordt geïnvesteerd in het aanpakken van de openbare ruimte.

City Deal

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de City Deal Kennis Maken Delft. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Delft en drie kennisinstellingen (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en TU Delft). Met behulp van de inzet van docenten en studenten wordt getracht om belangrijke vraagstukken in de wijk beter te begrijpen en oplossingsrichtingen aan te bieden. Dit in samenwerking met maatschappelijke partijen én wijkbewoners.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden