Foto: Marcel de Jong

Falende psychiatrie

  Nieuwsflits

Bespiegelingen - Marcel de Jong

Jaarlijks krijgt de politie te maken met bijna honderdduizend incidenten met mensen met verward gedrag. We hebben het dan over mensen die doordraaien, die zich vervuild in woonhuizen schuilhouden, verhongeren of letterlijk omkomen van eenzaamheid. Het gaat ook om fysiek geweld, bedreigingen met messen, klauwhamers en bijlen, of over zwervers die bedelend voor de supermarkt hun dag doorkomen. En uiteraard zijn het dan de politieagenten die de boel moeten oplossen – alsof ze al niet genoeg te doen hebben.

Je zou zeggen dat de psychiatrische zorg deze verwarde personen opvangt. Dat doen ze ook – maar wel steeds minder. Dat komt in de eerste plaats door de bezuinigingen in de psychiatrie. De overheid heeft steeds minder geld over voor mensen die moeite hebben zich in het leven staande te houden, of ik moet eigenlijk zeggen: de lekker in hun vel zittende burgers, want zij zijn immers degenen die partijen aan de macht helpen die de psychiatrische hulpverlening slechts als een kostenpost beschouwen.

Maar ook zorgpartijen laten hun verantwoordelijkheid liggen. Zo heeft Psyq, onderdeel van de Parnassiagroep besloten om cliënten die al twee jaar begeleid worden niet meer te behandelen. Zo hopen ze de almaar oplopende wachtlijsten te verkleinen en hun eigen financiële sores op te lossen. Dat meer tijd nodig is om een cliënt te helpen, is dan blijkbaar jammer.

De gevolgen van dit besluit laten zich raden. Cliënten raken in depressies. Ze voelen zich er niet meer toe doen. Ze lopen vast in hun angsten, eenzaamheid of verdriet. Ze raken het spoor in hun leven kwijt, en dat leidt weer tot problemen op het gebied van verslaving, werk en wonen. Het besluit van Psyq is kortzichtig en schadelijk voor cliënten en de samenleving.

Ik denk dat de gemeenten in onze regio maar eens een hartig woordje moeten spreken met de Parnassiagroep en de zorgverzekeraars. Mensen die psychiatrische hulp nodig hebben, moeten deze krijgen, zelfs als de begeleiding langer dan twee jaar duurt. Zoiets heet beschaving.

Meer berichten