De SCMD vraagt input voor haar Jaarplan!

  Nieuwsflits

Delft - De SCMD (Stichting Centrum Management Delft)streeft naar het verbeteren van het economisch klimaat van de Delftse binnenstad en stelt ieder jaar een jaarplan op. Voorafgaand wordt de uitvraag gedaan naar de stad en zo ook nu. Welke projecten zouden moeten worden gestart die bijdragen aan de doelstellingen van de SCMD die gericht zijn op meer (terugkerende en de juiste) bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere tevredenheid? Met uw voorstellen voor concrete projecten kan de SCMD invulling geven aan de gedeelde ambities van de belanghebbenden in de binnenstad, vertegenwoordigd in de SCMD. 

 Met het jaarplan kijkt de SCMD 1 jaar vooruit. Elk project dient in principe een kop en een staart te hebben en afgerond te worden in 2021. Daarmee maakt het onderdeel uit van een meerjarenplan, zoals vorig jaar opgesteld (https://www.scmdelft.nl/jaarplannen-29). Dit ambitiedocument geeft de stip op de horizon aan, in ons geval 2023. Het document geeft vervolgens de ‘wat’ en ‘waarom’, maar de ‘hoe’ volgt pas in de jaarplannen, aan de hand van voorstellen uit de stad. Hoewel de Coronacrisis rake klappen uitdeelt in de binnenstad is het ambitiedocument op grote lijnen nog wel van toepassing. 

Het formulier is te vinden op: www.scmdelft.nl/jaarplannen-29

Meer berichten