Het Pharmafilter bij het Delftse Renier de Graafziekenhuis (foto: Justyna van Grootveld).
Het Pharmafilter bij het Delftse Renier de Graafziekenhuis (foto: Justyna van Grootveld). (Foto: Justyna van Grootveld)

Pharmafilter zuivert afvalwater ziekenhuizen

  Nieuwsflits

Duurzaam Delft

Door: Geert van Grootveld

Eind 2016 is het RIVM-rapport ‘Geneesmiddelen en waterkwaliteit’ aan de Kamer aangeboden. Hierin worden de mogelijke schadelijke effecten van medicijnresten op het oppervlaktewater beschreven. Naar schatting wordt, volgens het rapport, in Nederland per jaar minstens 140 ton resten van geneesmiddelen via de rioolwaterzuivering op het oppervlaktewater geloosd. Door vergrijzing zal dit toenemen.

Delft - Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het overgrote deel door patiënten thuis wordt uitgescheiden. Voor ziekenhuizen, die verantwoordelijk zijn voor een kleiner deel, biedt het Pharmafilter een mooie oplossing.

Hoe werkt het?

Het idee voor Pharmafilter ontstond in 2008. En wel uit een alledaagse ergernis. In ziekenhuizen ontstaan regelmatig opstoppingen en lange wachttijden bij liften. Dit komt door de vele logistieke bewegingen. Van personeel, bezoekers, patiënten, door verplaatsen van bedden, door transport van goederen, door het verwijderen van afval. Bij het Reinier de Graaf Gasthuis was dat niet anders. Daar kwam de vraag op of voor de verwijdering van afval de bestaande riolering gebruikt kan worden. Dan kan immers het transport van afval door het ziekenhuis worden verkleind. Dit idee werd door de huidige directeur van Pharmafilter, Eduardo van den Berg, uitgewerkt. In het nieuwe systeem worden eenmalig te gebruiken biologisch afbreekbare urinalen en bedpannen gebruikt. Ze worden op de afdeling vermalen. Via de interne riolering stroomt dit vermalen afval samen met overig afval en samen met afvalwater naar het Pharmafilter. Dit is een geavanceerde zuiveringsinstallatie. Hierin wordt als eerste het vaste afval van het afvalwater gescheiden. Dit vaste afval wordt omgezet in biogas dat in het zuiveringsproces wordt gebruikt. Vervolgens wordt het afvalwater met uiterst moderne apparatuur biologisch gezuiverd en gedesinfecteerd. Als laatste stap wordt een actieve koolfiltratie toegepast, waarna zeer zuiver water ontstaat.

Werkt het goed?

Door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het evaluatierapport geschreven. Hierin staat, dat van de circa 100 in het afvalwater meetbare medicijnen na zuivering geen sporen meer waarneembaar zijn. Een mooi resultaat. Recent is gebleken dat afvalwater van ziekenhuizen aantoonbare sporen van het coronavirus kan bevatten. Het bureau KWR heeft vastgesteld dat het Pharmafilter met succes dit virus of het erfelijk materiaal ervan uit het afvalwater verwijdert.

Het Pharmafilterproject is in een samenwerkingsverband van het Hoogheemraadschap van Delfland, de STOWA en de Reinier de Graaf Groep tot stand gebracht. Ook zijn Europese en nationale subsidies verstrekt. In april 2012 heeft koning Willem Alexander, toen nog kroonprins, het Pharmafilter officieel in gebruik genomen. Diverse ziekenhuizen hebben vervolgens in deze technologie geïnvesteerd.

Meer berichten