Het woord huis is een vloek


De Gasthuislaan toen die nog niet verbouwd was.
De Gasthuislaan toen die nog niet verbouwd was. (Foto: )

Het woord huis is een vloek

  Nieuwsflits

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Toen de oorlog afgelopen was werd er gezegd dat binnen vijf jaar de huizennood voorbij zou zijn! Toen ik in 1957 trouwde heb ik drie jaar bij mijn ouders (in de Carthuyzerstraat) boven gewoond. Mijn eerste zelfstandige huis kreeg ik pas in 1965.

Delft - Toen mijn dochter in de jaren 80 trouwde woonde zij bij mij in in de Minderbroerstraat. Nu neem ik u mee naar begin jaren '70, verminking Gasthuislaan en Molslaan. Huizen, het restaureren waard, vallen onder de slopershamer. In veel steden was een zogenaamd 'restauratieteam' in het leven geroepen om de binnenstad te behouden voor sloop. Het zijn voorbeelden van hoe men de oude stadskern moet behouden. In scherpe tegenstelling hiermee is het rigoureuze slopen, dat dan de Delftse binnenstad het aanzien geeft alsof het een bombardement heeft doorstaan. Stedebouwkundige prof. ir. J.H. Froger heeft jaren eerder reeds gezegd:,,We offeren het minder goed bewaard gebleven deel van de oude binnenstad om het waardevolle deel zo gaaf mogelijk te kunnen behouden. Met dit deel bedoelde hij de bebouwing rondom de Markt en de beide hoofdgrachten. Toch worden Molslaan en Gasthuislaan vaak aangeduid als 'tweederangsgrachten' vooral door hen die demping propageerden om parkeerruimte scheppen. Het zijn echter grachten met een eigen karakter, minder aanzienlijk dan de Oude Delft, Koornmarkt en Voorstraat, maar toch zeker met een eigen niet te verwaarlozen plaats in het gehele patroon van de oude binnenstad. Dat de bebouwing langs deze grachten voor een gedeelte verdwijnt om door nieuwbouw te worden vervangen, moet worden beschouwd als een aantasting van het stadscentrum. Zelfs al zou men zich kunnen verzoenen met de verminking van de twee grachten door de bouw van het winkelcentrum In De Veste, dan blijft de vraag of de afbraak ten oosten en westen van die doorstoot wel noodzakelijk is. Slopen: Vooral aan de Gasthuislaan zijn de ramen met planken dichtgespijkerd. Er komen geen nieuwe bewoners in, straks gaan de huizen tegen de grond, er zijn toch tal van huizen bij, die na restauratie een sieraad voor de gracht zouden kunnen zijn. Ik kom er op terug.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden