De Visbanken, geschilderd door Tom Dik.
De Visbanken, geschilderd door Tom Dik. (Foto: )

Sloop maar ook nieuwbouw houden gemoederen bezig

  Nieuwsflits

Terug in de tijd met Henk van der Beek

Delft - Delft kreeg definitief een ander gezicht: Sedert zich begin jaren zestig de eerste hoge flats gingen aftekenen, wat eens de weilanden van Schipluiden waren geweest, heeft Delft definitief een ander gezicht gekregen. Met Voorhof, Buitenhof en Tanthof ontstond, naast het oude stadscentrum, een tweede stad. De noodzaak hier veel woningzoekenden kwijt te kunnen heeft daarbij de gedachte aan het stichten van fraaie tuinsteden al snel naar de achtergrond gedrongen. Het nieuwe Delft zou ook al gauw een zelfde reeks vragen oproepen als de gang van zaken rond de oude binnenstad. Was dat in de – al gauw zeer dominante – hoogbouw vooral het voorzieningen peil dat maar moeizaam op gang kwam, tegelijkertijd dreigde het oude hart te ontvolken. Zaken als deze, versneld door een groeiende verkeersstroom in en om de stad, hebben de Delftse ontwikkelingen van de laatste dertig jaar stedenbouwkundig goeddeels beheerst.

Zo werden begin jaren zestig de contouren van nog een stad zichtbaar: de TH wijk – sedert enige tijd TU wijk - compleet met kernreactor. Analoog aan die veranderingen verliepen zaken die met het toenemend verkeer samenhingen. Terwijl de ziekenhuizen hun heil buiten de oude stad zochten – en uiteindelijk samensmolten tot Reinier de Graaf Gasthuis- ontstond een stelsel van nieuwe in en uitvalswegen, nu ringwegen, rondwegen en doorsteken genoemd, langs de stad. Het tracé Phoenixstraat – Wateringsevest bijvoorbeeld. Als uitvloeisel van die revolutionaire wijzigingen namen niet alleen de ziekenhuizen de wijk uit het oude stads centrum, maar verhuisden talrijke sportclubs van het zuidwesten, Parallelweg / Laan van Volle-

ring (Het Laantje) mijn tweede Huis! Naar het noord- oosten, sportpark Brasserskade. Delft kreeg, via de nodige komplannen en als verre voorloper op een visie als ,,Zicht op Delft” als primeur een verkeerscirculatieplan, dat allereerst de groeiende verkeersstroom moest reguleren.

Nieuwe elementen in het stedelijk uiterlijk waren niet uitsluitend verkeersstops of verkeershobbels. Delft zou geen ingenieursstad zijn als niet andere ideeën hier hun eerste toepassing vonden.

Meer berichten