Logo delftsepost.nl


Een beeld dat steeds meer te zien is in de wijk Wippolder (Foto Annemarie de Vries)
Een beeld dat steeds meer te zien is in de wijk Wippolder (Foto Annemarie de Vries) (Foto: Annemarie de Vries)

Studentenhuisvesting in goede banen

  Politiek

Tekst: Annemarie de Vries

De gemeenteraad van Delft buigt zich in oktober over de nota 'Studentenhuisvesting in goede banen'. De afgelopen jaren is het aantal studenten in Delft enorm gegroeid en zal naar verwachting doorgroeien tot 25.000 studenten. Om de huisvesting van deze studenten in goede banen te leiden is deze nota opgesteld.

Delft - Afgelopen maandag presenteerde wethouder Raimond de Prez de nota die hij al in oktober in de gemeenteraad behandeld wil hebben. Belangrijkste reden voor deze snelle werkwijze is het toenemend aantal klachten over 'verkamering'. Steeds meer huizen verdwijnen van de huizenmarkt doordat beleggers en vermogende ouders van studenten deze opkopen en per kamer verhuren. Wethouder de Prez: "Delft is juist heel vooruitstrevend in haar studentenhuisvesting, het is hier goed geregeld en er is ook veel aanbod. De afgelopen jaren zijn er 5000 studentenwoningen gebouwd en er komen er nog 2000 bij." De reden voor de aankoop van deze woningen lijkt dan ook niet zozeer de schaarste te zijn, maar de aantrekkelijkheid van deze manier van beleggen. Je geld op de bank laten staan levert immers in deze tijd maar heel weinig rente op. De meeste kopers hebben dan ook geen hypotheek nodig. De Prez: "Vooral in het midden- en hogere segment boven de €265.000 heeft Delft weinig aanbod, je zou kunnen zeggen dat er sprake van schaarste is. Het is niet wenselijk dat deze woningen van de markt verdwijnen. De beleggers drijven ook de prijzen op, doordat zij bijvoorbeeld boven de vraagprijs gaan zitten. Daar kan iemand die wel een hypotheek nodig heeft niet tegenop."

Maar er kleven meer nadelen aan de verkamering, zoals bijvoorbeeld de bewoners van de Mauritsstraat afgelopen week in een brief aan de gemeenteraad duidelijk maakten. Volgens hen is 36% van hun straat verkamerd, waarmee de balans in hun straat volledig zoek is en vooral het overschot aan fietsen ergernis oplevert. In de nieuwe nota wordt hieraan paal en perk gesteld. Eigenaren die hun woning willen opsplitsen, moeten hiervoor een vergunning aanvragen. Voor huizen met een WOZ-waarde boven de €265.000 wordt geen vergunning verleend, daaronder wordt het per geval bekeken. De Prez: "Als er sprake is van een disbalans of te veel overlast wordt er ook onder dat bedrag geen vergunning verleend." Naast het bouwen van meer studentenwoningen en het instellen van een vergunningsplicht wordt werk gemaakt van overlastbestrijding en handhaving. Er komt een meldpunt voor overlast en zowel bewoners als eigenaren worden hierop aangesproken. De Prez: "Ons streven is dat diverse soorten bewoners gewoon goede buren worden."

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox